Vzdelanie

V čom spočíva sila STEP IT Academy

Princípy, na ktorých funguje naše akadémia, pomáhajú produkovať odborníkov, ktorí sú pripravení ísť do práce okamžite po ukončení štúdia

Prax

Prax
Ešte viac praxe

V srdci každého študijného programu na STEP IT Academy – či už trvá 2,5 roka, rok alebo tri mesiace sa nachádza 70% praktických cvičení a povinná záverečná práca. Záleží na tom, lebo budúci IT špecialista musí komunikovať so zamestnávateľom v jeho jazyku a teda opísať svoje úspešné projekty a ukázať v čom všetkom sa orientuje.

STEP IT Academy – to nie je riadok v životopise, to je vstupenka do zamestnania

Programy

Len aktuálne programy

Vo svete IT neexistujú žiadne konštanty. Všetko sa mení: technológie, nástroje, prístupy k práci. Dbáme o to, aby bol náš vzdelávací program aktualizovaný so sezóny na sezónu. Každý rok pridávame nové bloky a obsah konzultujeme s najlepšími IT spoločnosťami s cieľom pochopiť, aké znalosti chýbajú novým profesionálom.

Výsledkom sú programy bez slabých miest a vykryté detaily.

Atmosféra

Atmosféra zápalu a vzájomnej pomoci

V STEP IT Academy udržiavame atmosféru zápalu a vzájomnej pomoci. Študenti spolupracujú s cieľom zvládnuť náročné úlohy, a učitelia vedú lekcie tak, aby sa celý vzdelávací proces nestal rutinou a zostal zaujímavým.

Každý študent vidí cieľ, vie o prekážkach a vie, ako ich prekonať.

Náš cieľ

Cieľom STEP IT Academy je kvalitné vzdelanie, kedy kolegovia budú vnímať absolventa ako odborníka pripraveného k práci.

Formy vzdelávania

Vieme, že máte na starosti aj iné veci okrem učenia. Aby ste nemuseli zakaždým naháňať čas a stále sa niekde ponáhľať, vytvoríme rozvrh, ktorý sa vám prispôsobí. Napríklad, ak vám nevyhovuje pridať sa k večernej skupine, môžete navštevovať hodiny počas dňa alebo si vybrať individuálne kurzy so svojím vlastným rozvrhom.

vyber pobočku

Motivácia a pomoc

Systém MyStat

Aby sme mohli sledovať napredovanie študentov, pomôcť im v ťažkých chvíľach a motivovať ich, používame systém MyStat. Ide o osobný účet na webovom informačnom systéme, kde sa nachádza rozvrh hodín, poradie podľa výsledkov a predmetov a interný obchodík, kde je možné získané body vymeniť za ceny.

Pohodlné študijné prostredie

Pri štúdiu na STEP IT Academy stačí iba prichádzať do triedy. Nepotrebujete perá, zošity, učebnice a dokonca ani počítač. Sami vydávame učebné materiály, inštalujeme nové počítače v učebniach a zasielame poštou učebné materiály.

Učitelia s praxou

Hľadáme a pozývame k spolupráci ľudí s dĺžkou učiteľskej praxe aspoň 5 rokov. Je to dôležité preto, že iba profesionálny učiteľ pomôže študentom, ktorí sa líšia svojou úrovňou znalostí, aby sa z nich stali schopní špecialisti.

Náš prístup

V STEP IT Academy každý študent vystupuje po rebríku, ktorého priečinky sú "znalosti – schopnosti – zručnosti – spôsobilosti".

Náš prístup

Vedomosti

To je to, čo študent dostane na vyučovaní vo forme poznámok a výukových materiálov.

Zručnosti a schopnosti

ide o vedomosti, ktoré si študent upevňuje cez domáce úlohy a počas štúdia.

Spôsobilosti

Ide o zručnosti a schopnosti, ktoré sa automatizovali.